OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak pracujeme s vašimi údaji na webu?

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti firma Vršťala s.r.o.  IČO: 07098651, se sídlem v Raspenavě 435, Raspenava PSČ 464 01, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje.


 Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout při vyplnění poptávkového formuláře. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.
Vyplnění poptávkového formuláře
•    Jméno a příjmení
•    Telefonní číslo
•    E-mailová adresa

 Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vyplnění formuláře nebo poptávky – osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.
Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře apod.)

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

•    Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
•    Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
•    Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.