ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÝCH, VYMÝVANÝCH A TERACOVÝCH POVRCHŮ

Jelikož při nadměrné míře použití těchto chemických látek se dramaticky snižuje životnost vymývaných a betonových výrobků, nedoporučujeme je používat. Při překročení maximálního povoleného množství rozmrazovacích látek (solí) pro údržbu schodů a dlažby Vám nebude uznána reklamace.

Zimní údržba:

Pro prodloužení životnosti schodišťových stupňů a dlažby nedoporučujeme používání posypových solí. Pro údržbu vymývaných a betonových povrchů v zimním období doporučujeme zbytky sněhu pouze odmést. V případě potřeby doporučujeme ošetřit povrchy posypem z přírodních materiálů.

Letní údržba:

V letním období lze vymývané a betonové povrchy udržovat čisté vysokotlakou myčkou / vapkou při tlaku max. 100 barů.