Příkopová tvarovka malá
Příkopová tvarovka malá

Příkopová tvarovka malá

Příkopové žlabovky jsou vyrobeny z vysokopevnostního cementu a křemičitého slévárenského písku metodou vibrolisování. Pokládají se do dlážděné plochy na vhodné místo k odvedení povrchové dešťové vody. Podloží pro kladení výrobků je buď štěrkopískový podsyp nebo prostý beton. Výhodou je snadná, rychlá pokládka a minimální údržba.

Použití:

  • prvek pro povrchové odvodnění zpevněných ploch do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny
  • k vytvoření dna silničních a jiných příkopů, kterými odtéká srážková voda

 

parametry

Barva - přírodní - šedá
Hmotnost - 34 × 25 × 3 cm (4 ks / mb)
Vysoká pevnost -
Mrazuvzdorný, vysoká pevost, odolný proti působení vody -

Odeslat poptávku