Výhody řešení ATALUS vs Gabiony

Opěrné a protihlukové stěny z betonových tvarovek ATALUS představují nejmodernější technologie zpevňování svahů současnosti.

Oproti klasickým Gabionům má použití našich tvarovek nesporné výhody

  • jednoduché sestavy betonových tvarovek (svahovek) ATALUS
  • bezzákladová technologie stavebně rovnocenná se srovnatelnými technologiemi
  • řešení ekonomické, ekologické, stavebně variabilní
  • esteticky inovativní - různobarevný dekor tvarovek, s možností osazení vegetací, dají se vysypat čedičem, žulou nebo zeminou

Rychlé a efektivní řešení

Tvarovky jsou zároveň opatřeny speciálními drážkami a jsou konstruovány tak, aby se součástí opěrné stěny mohl stát i zavlažovací systém.

Jejich použití minimalizuje stavební a materiálovou náročnost plných stěn, a to při zachování pevnostních parametrů, ale navíc výrazně urychlují dobu výstavby a snižují finanční náklady.

Předběžnou studii použití tvarovek navrhneme v ateliéru zdarma (podle zaslaného plánku či nákresu – obsahujícím čelní pohled, boční řez a údaje o povaze zeminy).

Výroba betonových tvarovek

Výroba betonových tvarovek ATALUS probíhá mechanizovaně z matričních forem, materiálem je vibrolisovaný beton. Tvar betonových prvků není náhodný (formy jsou chráněny průmyslovým vzorem) – v půdorysném pohledu jde o tvar podobný vejci, který má, jak známo, vynikající pevnostní charakteristiku.

Výrobní parametry

  • Pevnost v tlaku: min. 35 MPa
  • Součinitel mrazuvzdornosti: min. 0,75
  • Součinitel nasákavosti: max. 5 %.

ATALUS – komplexní řešení pro svahy

Přečtěte si článek ATALUS – komplexní řešení pro svahy, který vyšel v srpnu roku 2015 v časopise Stavebnictví.

Přečíst celý článek

Jak se z tvarovek staví

Tvarovky ATALUS ® vyrábíme ve třech rozměrech – Atalus 120, Atalus 50, Atalus 18, liší se velikostí a hmotností, záleží na účelu použití. Jedná se o bezzákladový systém, který umožňuje stavbu až 85° bez dalších zpevnění (beton, ocel) a svou konstrukcí zamezuje vyplavení zeminy nebo štěrku. Umožňuje stavby svépomocí do výšky 4 m a opěrné zdi výšky až 25 m s možností předběžné studie, kterou zajistíme.

Tvarovky se skládají se nasucho, pokud vysypete zeminou, která je součástí upravovaného svahu, vytváříte příznivé prostředí pro růst vegetace, kterou můžete osázet. Dají se také vysypat čedičem, žulou nebo zeminou, ozelenit, osázet květinami. Osázené tvarovky běhěm tří let ztrácí charakter umělé stavby.

Zajistíme kompletní projekt/ předběžná studie zdarma, spolupráci při návrhu, založení, technické poradenství.

 

Patentované řešení Atalus

Od roku 1990, kdy byly bezzákladové svahovky Atalus vyvinuty a patentovány francouzským stavebním inženýrem André PIEYREM, bylo osazeno téměř již 2 000 000 kusů tvarovek, a to na stavbách v Evropě, Africe, Asii i USA.

Systém Atalus se plně osvědčil - co do zpevnění vykazuje stejné účinky jako dosavadní stavebně mnohem náročnější železobetonové zdi, atd.

Postupy Atalus umožňují postavit velmi vysoké zdi (až 30 m), a to za předpokladu, že jsou použity zpevňující geotextilie nebo geomříže (viz. pokládka Atalusu 120).
Použitím geotextilií nebo geomříží jsou zajištěny vyšší mechanické vlastnosti stavebního masivu Atalus.